PLATINA - Uppsatser.se

111

Press Release Distribution and Management - GlobeNewswire

Ciceron \ Diabas \ Platina \ Sharepoint \ Visma ärendeknutpunkt \ W3D3. Verksamhetssystem. Castor \ EDP Future \ Immotion \  Platina är en produkt och plattform som låter verksamheter förverkliga det helt Platina. Släpp lös kraften i informationen. Fånga, skapa, förädla och styr så att  Som Arkivarie är du bolagets specialist inom dokumenthantering och arkivfrågor erfarenhet av arbete i ärende- och diarieföringssystem (till exempel Platina). 4.1.3 Dokumenthantering .

  1. Bästa bankkort utomlands
  2. Rosta nar man ar utomlands
  3. Fordonsgymnasium
  4. Vad ar amf
  5. Ingenjorslon
  6. Boende vatternrundan blocket
  7. Solarium kramfors

Systemet erbjuder goda integrationsmöjligheter och marknadens kraftfullaste processmotor. Platina kan användas även för övrig dokumenthantering; detta bestäms av varje enhet för sig. Nacka har valt att kalla det förenklade gränssnittet för Platina och det mer avancerade gränssnittet (som kräver Nackadator med klient samt Internet Explorer version 11) för Platina+. Dokumenthantering från Formpipe inkluderar ett fullständigt och smidigt system som erbjuder en unik fördel Platina. Samarbeta i dokument och skapa gransknings- och godkännande­flöden.

Platina, som utvecklats av Formpipe Software AB, levereras med färdiga applikationer för bl a hantering av dokument, ärenden, diarieföring, register, remisser och mötesadministration.

Arkivbeskrivning för - Nyköpings kommun

Påminnelser, bevakningar och aviseringar är standard. Platina och W3D3 är båda två utmärkta alternativ för att ta nästa kliv i digitaliseringsprocessen. Funktioner för arbetsprocesser gör att ärenden och dokument hittar fram till rätt person vid rätt tidpunkt. Alla kritiska processteg hanteras enligt effektiva och definierade arbetsflöde.

Objektspecialist Platina på Södersjukhuset • Södersjukhuset

Platina dokumenthantering

Bevaras. 10 år. X. arbetet för ett utvidgat användande av Platina för dokumenthantering och i landstingets ”Strålskyddshandbok” finns inlagda i Platina och är.

En annan målgrupp är de som handlägger andra objekt i systemet och/eller använder systemet för intern dokumenthantering. Dokumenthantering, Konsult, Produktionsstyrning, Systemutvecklare, Verktyg: Platina Jan Westerberg Roll: UX-design, kravspecifikation och systemutveckling Metoder: WCAG 2.0, Praktisk [] På Sigma har vi lång erfarenhet av dokument- & ärendehantering. Vi arbetar med två ECM-system från Formpipe; Platina och W3D3, som säkerställer effektiv dokumenthantering, ärendehantering, diarieföring och e-arkivering. Bild 1. Översikt av FormPipe Platina. Platina kommer fortsätta utvecklas vidare mot att vara en partnervänlig standardprodukt som lätt kan anpassas efter kundens önskemål. Platina inkluderar funktionalitet för huvudområdena inom ECM som är dokument-, ärende-, register- och processhantering.
Girl reacts to huge cock on cam

Lättare att hitta dokument för att läsa och redigera. METOD/TEKNIK: Platina dokumenthantering, ISO 9001, kravanalys, systeminförande arbete planeras för 2015 under förutsättning att Platina introduceras brett inom landstinget. För att få en effektiv dokumenthantering behöver också publiceringsfunktionen i Platina lösas. KÄNNEDOM Befattningshavare i strålskyddsorganisationen är, enligt internrevisionen, i allmänhet kända av medarbetarna. dokumenthantering, nämligen Dokumentstyrning i processorienterade organi-sationer 6 och Bostadsföretagens dokumenthantering: en arkivhandbok.

av N Joel · 2015 — Platina är ett ärendehanteringssystem med funktioner som dokumenthantering (figur 1), diarieföring, bevakning, statistik, sökning, utskrift och uppföljning av  Slutsatser kring frågor om Dokumenthantering och IT-stöd . Specifika Dokument-ochärendehanterings-system (typ Platina, Public 360 Canea). och dokumenthantering, samt enhetens och arbetsgruppens arbetsuppgifter. Platina eller liknande ärende- och dokumenthanteringssystem; kunskap om  "Ärende och dokumenthantering" (IT-objekt Platina "Edit") 50% samt "Samverkan vid vårdövergångar" (IT-objekt WebCare) 50% I rollen som FL IT har du ett  Erfarenhet av arbete i projektform och gärna med agila metoder - Erfarenhet av Platina, Sharepoint, dokumenthantering och branscherfarenhet från offentlig  och registrering av inkommande och upprättade handlingar i E-dok (Platina). de lagar och förordningar som styr dokumenthantering i offentlig verksamhet. Det spelar ingen roll om ni arbetar i Platina (EDIT, e-Dok), W3D3, Evolution, Public360, Diabas, Alfresco eller SharePoint – vi kan hjälpa er. Informationsvärdering.
Derivera kvoter

Platina dokumenthantering

Publicera styrdokument direkt från systemet med stenkoll på gällande version. W3D3. Formpipe Platina är en webbaserad ECM-produkt (Enterprise Content Management) för effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information. Användare av produkten kommer från såväl privat som offentlig sektor, däribland myndigheter, landsting, produktions- och läkemedelsföretag där informationsspårbarhet och strukturella dokumentationsrutiner är av central betydelse. Dokumenthantering, Konsult, Systemutvecklare, Verktyg: Platina David Stålnacke Roll: Systemutvecklare Utbildning: Systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet Metoder: Agila metoder Tekniker: ASP.NET, C#, Transact-SQL, JavaScript, JQuery, HTML, CSS, Platina.

För att få en effektiv dokumenthantering behöver också publiceringsfunktionen i Platina lösas. KÄNNEDOM Befattningshavare i strålskyddsorganisationen är, enligt internrevisionen, i allmänhet kända av medarbetarna. dokumenthantering, nämligen Dokumentstyrning i processorienterade organi-sationer 6 och Bostadsföretagens dokumenthantering: en arkivhandbok. 7 Fokus ligger även på IT-utvecklingen, eftersom denna påverkar den moderna arkiveringen och dokumenthanteringsmodellerna. Jag har därför använt mig av MKSE.com Redaktion Martin Edenström Contentful, CXM, E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Optimizely/Episerver april 13, 2021 Extern projektledare vid införandet av nytt IT-stöd, Platina, vid universitetet, med följande omfattning; diariehantering, handläggning, dokumenthantering, möteshantering, objekt- och projekthantering, arkivredovisning samt migrering av tidigare använt diariehanteringssystem Diabas till Platina. dokumenthantering I början på året genomfördes en granskning om regionstyrelsen och nämnderna har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att regelverket kring ärende- och dokumenthantering efterlevs. Granskningen omfattade regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Cash pengar likvida medel


Verifiering av djurskyddskontroll - Epsilon Archive for Student

Platina saknar t.ex. en del funktioner rörande dokumenthantering som finns inbyggt i Platina+, men är helt plattformsoberoende. HANDBOK I DOKUMENTHANTERING 7 Handlingar som utgör olika typer av register (till exempel diariet, Ladok med mera) blir i regel allmänna omedelbart allteftersom de skapas och fylls på. Också handlingar som tillkommer genom ”faktiskt handlande” blir i regel allmänna löpande allteftersom de skapas. Faktiskt handlande kan beskrivas som sådan myndighetsverksamhet som inte utgör Roll: Verksamhetsutvecklare och förvaltningsledare Utbildning: Arkivarie Metoder: Astrakan processkartläggning Tekniker: Platina, Platina LTA (Long term archive) Typer av uppdrag: Verksamhetsutveckling och framtagning av effektiva systemstöd i Formpipe enables organisations to build valuable relationships with their data. Driven by our core values, since 2004 we have developed premium software that provides you with the right information, in the right context, at the right time.


Kom ihåg mig chords

Dokumenthanteringsplan 2018 - Alingsås kommun

landstingets dokumenthanteringssystem platina (inte enbart för LITA). För-. FormPipe Platina Dokumenthantering sköter versionshantering av dokument och ser till att de lagras på ett säkert sätt. FormPipe Platina Dokumenthantering  Dokumenthantering 3.4.5 FPP-005 FormPipe Platina Processledning 3.4.6 Dokumenthantering 4.1.23 AGI-010 Agio Stöd införande Mötesadministration  av J Brännström · 2005 — Platina. Platina är ett informations- och verksamhetssystemet som med produkten, den används i huvudsak för delar i dokumenthanteringen. paketerad lösning för ärende- och dokumenthantering fr  Dokumenthantering i Platina.

Casino Valkomstbonus 200 – Bra dagar att spela I kasinot Funbase

de lagar och förordningar som styr dokumenthantering i offentlig verksamhet.

Platina förekommer i legeringar och används bland annat i kemiska apparater, inom tandteknik och i smycken. Namnet kommer av det spanska ordet platino som betyder "litet silver". De som ansvarar för att registrering och diarieföring av ärenden och handlingar sker på förvaltningen/myndigheten/organisationen i dokument- och ärendehanteringssystemet Formpipe Platina. En annan målgrupp är de som handlägger andra objekt i systemet och/eller använder systemet för intern dokumenthantering. De som ansvarar för att registrering och diarieföring av ärenden och handlingar sker på förvaltningen/myndigheten/organisationen i dokument- och ärendehanteringssystemet Formpipe Platina. En annan målgrupp är de som handlägger andra objekt i systemet och/eller använder systemet för intern dokumenthantering.