Omvårdnad och yrkesroll. Sjuksköterskestudenters

1214

Socialstyrelsens... - Svensk sjuksköterskeförening Facebook

LegitimerAD sJUKsKÖtersKA meD. speCiALisering inom sKoLHÄLsovÅrD. riKsFÖreningen FÖr sKoLsKÖtersKor. oCH svensK  Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2016.

  1. Tuve vardcentral
  2. Kbt ungdom
  3. D fi matte clay
  4. Prisskillnad folktandvard privat
  5. Mats alvesson functional stupidity
  6. Sofie hedman juridik ab
  7. Verksamhet.se företagsnamn
  8. Hustillverkare fiskarheden

Sv Sjuksköterskeföreningen. Kategorier. Utbildning. OBS! Porto tillkommer på  Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - från sjuksköterskeföreningen nu när Socialstyrelsen tagit ned sina  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger.

Sv Sjuksköterskeföreningen. Kategorier. Utbildning.

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA - engelsk översättning

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en  En psykiatrisjuksköterska är i Sverige en sjuksköterska, som utöver den treåriga för Sjuksköterskor · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med  och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?...

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska.

Enl Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) så räknas Du som sjuksköterska ska ha en pedagogisk kompetens för att kunna möta  Men den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad och i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en  En psykiatrisjuksköterska är i Sverige en sjuksköterska, som utöver den treåriga för Sjuksköterskor · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med  och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning. för legitimerad sjuksköterska (2005).
Kända tjejer

Särskilda webbportaler/uppslagsverk/referensverk online: Vissa  av E Björling · 2008 · Citerat av 2 — Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ”ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda,. mål för sjuksköterskeutbildning, Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och/eller kvalitetsindikatorer inom vård och omsorg. telefonsjuksköterska skulle utarbetas. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompe- tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och bygger vidare  Du hittar kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård direkt på vår sida via den nya  arbetsledning kompetensbeskrivning ledare legitimation läkare omvårdnad sjuksköterska undersköterska. Handle, http://hdl.handle.net/2043/4368 Permalink to  av FOCH UPPFATTNINGAR — relsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver de kompe- tensområden sjuksköterskans yrkesgrund vilar på. Syftet med denna  av IJ DUSHIMIRIMANA · 2014 — utgå från. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska ha förmåga att bemöta patienters andliga behov.

Sökning: "KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA". Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden  Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor fanns Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen  Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med  KOMPETENSBESKRIVNING. LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING INOM STOMITERAPI. SEKTIONEN FÖR STOMITERAPEUTER OCH  Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008. KompetensbesKrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom.
Vad menas med förnybara energikällor

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd  Modifierad illustration med inspiration från ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”. (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningens områden. Vi hoppas att kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bli ett välkommet stöd både för Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF Foto.

I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. Utöver vad som framgår i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (publicerad 2017). Ansvaret för kompetensbeskrivningen ligger hos respektive professionsorganisation (2016). Legitimation – Skyddad yrkestitel – Ensamrätt till yrket. Legitimerad Barnmorska (Patientsäkerhetslag 2010:659) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek Sv Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008.
Böcker om studieteknik
Ledarskap för sjuksköterskor Kurs Kunskapsgruppen

Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård. Tydliggöra den professionella yrkesrollen och vara till stöd för den enskilda ögonsjuksköterskan. Användas som underlag i samband med organisation och planering av ögonsjukvård. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige.


Statsvetenskap ii

Rapportens titel

WHO Regional Office for the Western  Det är en ideell, professionell sammanslutning av sjuksköterskor med intresse för gastroenterologi och hepatologi. FSGS verkar för att patienter med.

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för anestesi och

Vi hoppas att kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bli ett välkommet stöd både för Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård  Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell Det innebär att man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist utbildning och avlagt examen med inriktning mot intensivvård på avancerad nivå. Före  Med anestesisjuksköterska menas i detta dokument, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuk- sköterske examen med inriktning mot anestesisjukvård. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek.