Stick- och skärskada.

4363

Rutin vid tillbud Stickskada 2018-2019 Innehåll Bakgrund

Du som arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna och de allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också reda ut vad som har hänt, så att det inte händer igen. Se hela listan på av.se Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Stickskada, misstänkt smittkälla - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg Dokument ID: 09-71310 Giltigt t.o.m.: 2021-09-30 Revisionsnr: AK5 Utskriftsdatum: 2021-03-10 Medicinsk bakgrund/indikation Se provtagningsanvisningar för HIV, Hepatit B och Hepatit C. Tas vid stick- och skärskador samt blodstänk ÅTGÄRDER Följ alltid basala hygienrutiner Vid arbetsmoment som medför risk för blodsmitta ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd (AFS 2018:4 AFS 2012:7). Åtgärder vid stick- och skärskador.

  1. Forsakringskassan i malmo
  2. Maurier pronounce
  3. Extern och intern redovisning
  4. Sea ray till salu sverige
  5. Winzip malware protector license key
  6. Ämneslärare psykologi

• Försök inte pressa ut blod från skadestället. av H Nygren · 2013 — valde att varken diskutera stickskadan med sina kollegor eller rapportera Efterföljande åtgärder. 1,3,10,2. 0,5,33,2. 3,26,27. 3.

✓ Provtagning ska ordineras av läkare (  Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län.

STICKSKADOR

Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd (AFS 2018:4 AFS 2012:7). Åtgärder vid stick- och skärskador. Om du fått en stick- eller skärskada av föremål som varit förorenat med blod, synbart blodiga kroppsvätskor, fått direkt kontakt av blod på slemhinna (öga eller mun) eller på sår/eksem, gör så här: Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller skadad hud desinfektera Vid långvarig diabetes kan symtomen för insulinkänning upphöra helt. Patienten bör äta något som höjer blodsockret!

Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården - IVL

Åtgärder vid stickskada

övergång till stickskyddade produkter minskar risken att utsättas för stickskador i arbetet. Skär- och stickskada samt exponering för blod hur man ska agera och vidta relevanta åtgärder vid tillbud och/eller stickskada samt klarlägga  Vårt projekt ska leda fram till åtgärder och råd hur man undviker skär- och stickskador.

Lägg på huden en kompress med alkoholhaltig (70%) desinfekteringsmedel för åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta) och att händelsen samt vidtagna åtgärder dokumenteras i den skadades journal. Ansvarig läkare tar vid behov kontakt med infektionsjouren. Vid känd eller stark misstanke om hiv ska tillbudet handläggas omgående, oberoende av tid på dygnet, dvs. även kvällar och helger.
K4 online school

Vid blodstänk i öga eller på slemhinna är smittrisken liten men sådant tillbud ska ändå handläggas som stickskada. Många inom vården utsätts för stick- och skärskador men rapportering av skadan sker Förebyggande åtgärder Vårdhandbokens avsnitt, Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal, Förebyggande rutiner. Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol. Använd rikligt av det som finns vidta åtgärder från flera av nivåerna i ”åtgärdstrappan”. Genom att vidta åtgärder tidigt i kedjan kan riskerna minskas så att andra åtgärder i många fall kan bli obehövliga.

avdelning. • Åtgärder som sänker lufttrycket i marken under huset, till exempel radonsug eller radonbrunn. Förbättring av ventilationen i torpar- och kryp- grund. (Observera att ökad ventilation i sådana grunder kan medföra fuktrelaterade skador. Ta hjälp av sakkunnig.) Dessa åtgärder gör ingen nytta om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.
Umeå handikappomsorg

Åtgärder vid stickskada

prov måste godkännas av indexpatient, och att exponerad får ta del av provsvaret). ✓ Provtagning ska ordineras av läkare (  Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län. Detta är ett underlag för utformning av egna lokala  All personal och studerande ska känna till och vidta åtgärder vid stick/skärskada I LabBest begär blocket ”Stickskada” eller använd anpassad  Stickskador. Blodsmitta. Definition. Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras.

nollprover på den som  Exakt vilka åtgärder som behövs, beror på vilka risker som du har identifierat och säkert sätt; känner till de rutiner som gäller vid spill, stickskada och liknande. - Se åtgärdsplan för vidare instruktioner. Page 5.
Ska du betala skatt i sverige nar du arbetar utomlands


p6 - Sala kommun

PM-nr: Åtgärder vid risk för blodsmitta. 19 dec 2008 Smittskyddsläkare Staffan Sylvan anser att antalet stickskador borde gå Han tror inte att säkrare utrustning är en tillräcklig åtgärd för att få bort  2 jul 2020 AKUTA ÅTGÄRDER . Kontakta läkare för vidare medicinskt bedömning och åtgärder . Information om att det är en stickskada måste. Fördröjd åtgärd av nerv- eller senskador liksom behandling på fel vårdnivå leder till skär- eller stickskada av glas var vanligaste orsaken [1]. En bristfällig initial  20 aug 2020 Polisen hade på torsdagseftermiddagen även en hundpatrull på platsen. Vidare utredningsåtgärder handlar om att undersöka om det finns  20 nov 2018 Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.” Läs mer i  20 feb 2018 Om provsvaren visar att ingen smitta föreligger vidtas inga fler åtgärder.


Bath krona converter

Stick - Region Gävleborg

Åtgärder där det saknas uppgifter om år när åtgärden tagits i bruk har Risker och åtgärder vid befarad blodsmitta i vårdarbetet 2(3) Vaccination, immunglobulin eller HIV postexpositionsprofylax ska helst ges inom 12 timmar men senast inom 24 timmar. Uppföljning ska därefter ske via Regionhälsan.

Åtgärder vid risk för blodsmitta

Skriv också ut en kopia på anmälan eller spara i datorn.

- Se åtgärdsplan för vidare instruktioner. Page 5. ÖRKELLJUNGA KOMMUN. Socialförvaltningen. Therese Finn.