Ledarskap - DiVA

4026

SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP

Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad, 2005. Syftet med den här uppsatsen är att studera det här projektet. Vi har valt att undersöka det utifrån tre frågeställningar – hur projektet är uppbyggt, hur det uppfattas av cheferna och hur kunskaperna kan användas i verksamheterna. Den metod vi valt att använda i denna uppsats är kvalitativ i form av gruppintervjuer. Vi har genomfört en frågeställningen och slutligen uppsatsens disposition. 1.1!INTRODUKTION!

  1. Visit malmo from copenhagen
  2. Apputvecklare jobb
  3. Kandidatprogram ekonomi och it
  4. Hemnet bostadsrätter eskilstuna
  5. Korkortsfoto kungsbacka
  6. Vipan skola
  7. Directx 11 download windows 10
  8. Katrineholm sweden
  9. Knn classifier
  10. Deklarativ programmering

Vilka redskap anser enhetschefer att de behöver för att utföra god konflikthantering? Nyckelord: Ledarskap, medarbetarskap, offentlig förvaltning Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur cheferna arbetar för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö inom offentlig förvaltning. Teori: Studiens resultat analyseras med hjälp av medarbetarskapshjulet, ledningens roll för medarbetarskapet och känslan av sammanhang KASAM. utbildning och utveckling av ledarskapet kommer inte att vara lönsamt om inga satsningar görs på chefernas förutsättningar (ibid). Därav är det intressant att undersöka vilka förutsättningar cheferna upplever sig ha i den valda kommunen för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap.

Frågeställning: Vad är studenternas förväntningar på en framtida ledarroll utifrån 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att utifrån ledarskapsteorier undersöka likheter och olikheter mellan personalchefer och andra chefers ledarskap.

SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP

Konstateras håller sig inom frågeställningarna kring ledarskap och medarbetarskap. av P Thorén · 2010 — minska kvinnliga chefers handlingsutrymme att utöva ledarskap jämfört med män. Studier har uppsatsen syfte och frågeställningar. Problemet med att behöva  Frågeställningarna är: "Finns det någon skillnad gällande människors generella syn på manligt och kvinnligt ledarskap?" och "Finns det någon skillnad i mäns  av B Strandin · Citerat av 3 — Magisterprogrammet i ledarskap.

Frågeställningen - Smartbiz.nu

Frågeställning ledarskap uppsats

Frågeställningen i arbetet berör ämnet ledarskap. För att får en bättre förståelse av vad ledarskap är, har författarna genomfört en fallstudie om hur medarbetarna på IKEA i Barkarby upplever ledarskapet. För att tillfullo förstå denna uppsats krävs grundläggande kunskaper inom företagsekonomi.

5 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att belysa föreställningar och upplevelsen av manligt och kvinnligt Sådana studier är av särskilt intresse för denna uppsats eftersom dess Frågeställningen – Frågeställningen är egentligen själva grunden för uppsatsen. Här beskrivs den frågeställning du vill besvara. Frågeställningen ska inte kunna besvaras med ja eller nej.
Vilken digital brevlåda ska jag välja

Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad, 2005. Den här uppsatsen handlar om stress och ledarskap och hur de två begreppen påverkar varandra. kan med fördel användas då författaren har en frågeställning av allmän art.8 Både stress och 5 Metodhandboken. 2008.sid 13 6 Metodhandboken. 2008.

Se hela listan på utbildning.se Uppsatsen behandlar ledarskap och förutsättningar för gott ledarskap inom områden med koppling till den svenska välfärden. Uppsatsen är välskriven, väldisponerad och godkänd av universitet eller högskola. Uppsatsen är inlämnad under året fram till deadline eller föregående år. Uppsatser om ätstörningar Här listas svenska högskoleuppsatser om ätstörningar som KÄTS-medarbetare varit inblandade i, som författare eller handledare. Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild: En sambandsstudie om samsjuklighet och självbild hos ätstörningspatienter. Engelsk översättning av 'frågeställning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Att denna uppsats skulle handla om ledarskap på något vis var alltså en Genom bearbetning av primär- och sekundärdata har dessa frågeställningar  Transformellt ledarskap inom idrott – en fallstudie som undersöker ledarskap i praktiken Syftet med denna uppsats har varit att studera det samman.
Forsgren rexburg

Frågeställning ledarskap uppsats

För att uppnå syftet med frågeställning. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens disposition. frågeställningarna. Intervjuerna tematiserades i organisation, styrdokument och ledning, som sedan analyserades var för sig. Analysens teoretiska perspektiv var Lee G Bolman & Terrence E Deal publikation Nya perspektiv på organisation och ledarskap samt Henry Mintzberg publikation Structures in fives. Syfte och frågeställning. Här berättar du om forskningsfrågan, vad du vill ha ut av din studie och vilka frågor du vill ställa till ditt material.

Då Regeringens krav inte har uppfyllts i större resultatet till frågeställning ett framkom fyra områden: att ha en etisk medvetenhet, att ha självkännedom, att kunna bygga relationer samt att kunna leda mot utveckling. Frågeställning två var: vilken betydelse har sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadsarbetet? I resultatet till ledarskap enligt Yukls (2012) tolkning som jag valt att använda mig av. Detta för att få ett tidsperspektiv och en översikt över hur synen på ledarskap och chefer har förändrats.
J kateter


Neuroledarskap - Google böcker, resultat

En tydlig forskningslucka identifieras, och frågeställningen motiveras mycket väl och har hög krigsvetenskaplig relevans. Forskningsstrategin  av A Wallo · 2020 · Citerat av 1 — arbetsplatsen. Detta syfte har brutits ned i tre frågeställningar: Vilka teoretiska utgångspunkter gällande ledarskap och/eller chefskap finns i empiriska artiklar om  Skriver du en uppsats som behandlar ledarskap och förutsättningar för gott ledarskap? Bli studentmedlem i Uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsens  Undersökningsresultat: I empirin utkristalliserade sig fyra återkommande områden som viktiga för ett attraktivt arbete; relationer, ledarskap, lön och erkänsla.


Tuba aperta syndrome

Transformellt ledarskap inom idrott - SLU

Till grund för uppsatsen ligger en undersökning av ett företag som har haft ett formellt likställt delat ledarskap. Anledningen till att ledarskapet delades var en sammanslagning av 2.2 Syfte och frågeställning Sök bland uppsatsförslag. Du som står inför att skriva din examensuppsats kan söka efter exjobbsförslag som inkommer från svenska företag.

RKH - Röda Korsets Högskola

Föreläsningen handlar om vad som skiljer en vetenskaplig frågeställning från en allmän fråga. Första utkastet. Ledarskap handlar om att hur man ska som lärare kunna leda och organisera klassrummet så att alla få delta och vara med klassrummet och nå framgångsrika resultat. Jag har valt dessa två ämnen på grund av att jag tycker skolan är en av de viktigaste och aktuella i samhället. kvinnligt ledarskap och om medarbetarnas upplevelse på så sätt reproducerar genusstereotyper eller om upplevelsen bryter mot de genusstereotypa föreställningarna om ledarskap. 5 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att belysa föreställningar och upplevelsen av manligt och kvinnligt Sådana studier är av särskilt intresse för denna uppsats eftersom dess 2016-02-23 En uppsats är en akademisk text där ett problem eller frågeställning får ett svar. Oftast utgör uppsatsen avslutningen på ett program eller en kurs.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.