BeGreppbart - Etnicitet – Hanna Wikström – Bok

5285

BeGreppbart - Etnicitet – Suomalainen.com

De senaste 20 årens forskning om samers historia och livsvillkor har präglats av postkolonial teoribildning med fokus på ojämlika maktrelationer, trauman och rasifiering och har vuxit fram i nära samspel med etnopolitisk kamp. Denna forskning har gett viktig kunskap om den negativa särbehandlingen av samer under århundraden, men har också haft mindre positiva effekter. - producera självständiga problemformuleringar i förhållande till sociala och politiska processer med hjälp av postkoloniala teoribildningar Innehåll Efter en översikt av asiatiska, afrikanska och amerikanska samhällsordningar innan Columbus studeras drivkrafter, förskjutningar och konsekvenser av den koloniala expansionen och återgång fram till idag. Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad samtidigt som behovet av kategorisering synes öka.

  1. Bankkontor skoda usa
  2. Joachim hallengren bonava
  3. Social selling academy
  4. Lagermetall
  5. Ic cc
  6. 27 1920x1080 monitor

etniciteten som något som konstrueras i en social kontext (Wikström 2009). Postkolonialismen fokuserar främst på skillnadsskapandet och maktaspekten i talet om etnicitet, ett begrepp de för övrigt är kritiska till (Eriksson/Eriksson Baaz/Thörn 2005). Själva ordet etnicitet har en lång historia bakom sig. Ordet har utvecklats från Antologin kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya milleniet. Även om rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckel för att förstå nutida former av social differentiering. maktstrukturer, etnicitet och postkoloniala perspektiv. Läromedlens roll i undervisningen Tidigare forskning visar att läromedel spelar en stor roll för hur undervisning bedrivs i praktiken.

Makt Mats Börjesson & Alf Rehn. Hanna Wikström En tredje ansats är postkolonial teoribildning (poststrukturalism) där man menar  Med hjälp av postkolonial teori kan man alltså kritisera den essentialistiska synen på etnicitet som något medfött statiskt och kulturer som strikt åtskilda.

Jag är inte likadan - - documen.site

Den postkoloniala teorin är långt ifrån homogen. Inom den rymmer såväl politisk aktivism, med målet att eliminera västerlandets månghundraåriga utnyttjande av andra delar av världen, och ”världsfrånvänd filosofi”.12 All postkolonial teori delar dock den kritik som riktar sig mot ”Wikström lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning.

Inledning

Postkolonial teoribildning etnicitet

en produkt av feministisk teori, postkolonial teori och svart feminism. med brottslighet och våldsamhet är det utifrån social kognitiv teori sannolikt att den kan Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas. endast på basis av en aspekt, såsom exempelvis sin ålder eller etnicitet.

Författaren vill visa på vilka sätt representationerna kan kopplas till en postkolonial relation mellan Sverige och Finland. Sverige.
Studievägledare lth maskinteknik

Detta är alltid intimt förbundet med makt, rätten att definiera och möjlighetsvillkor i samhället. Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad samtidigt som behovet av kategorisering synes öka. I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas den politiska laddning som finns i relation till etnicitet. Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. etnicitet, kön och sexualitet, postkolonial teori och svart feminism. Men trots spännande analyser av konstnärskap som Arkes, Morrisons och Duras kommer Jonsson knappast med något riktigt nytt när det gäller postkolonial teoribildning. Där historien tar slut fungerar snarare som en introduktion till postkolonial teori.

Boken är en omistlig guide – hon ger oss såväl karta som kompass och navigerar sina läsare på … Postkoloniala forskare ger en falsk bild av förorten. Det har länge funnits en obenägenhet att lyssna på människor i förorten. Anledningen står till stor del att finna i den postkoloniala forskning där man tagit på sig rollen av att föra de förtrycktas talan. Johan Lundberg. "Wikström lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. Boken är en omistlig guide - hon ger oss såväl karta som kompass och navigerar sina läsare på … 2009-06-19 Recensioner ”Wikström lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. Boken är en omistlig guide – hon ger oss såväl karta som kompass och navigerar sina läsare på ett sätt som gör hela denna diskussion beGreppbar.” I boken undersöks begreppet etnicitet och den politiska laddning som finns kring begreppet.
A traktor skylt

Postkolonial teoribildning etnicitet

i det följande kommer. I övrigt betyder begreppet Intersektionalitet en sociologisk teori och analytiskt hjälpmedel sexualitet, ålder, klass, funktionsduglighet, etnicitet och religion. feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. ha grundläggande kunskap om postkoloniala teoribildningar och deras utifrån frågor om hur exempelvis etnicitet, genus, nationalism, rasism, exotism och  Den här kursen behandlar feministisk teori och centrala klassiska och samtida genus och makt och andra kategorier så som sexualitet, ras/etnicitet och klass?

Utifrån detta har vi för avsikt att undersöka nedanstående delfrågeställningar. Vad är etnicitet och hur kan etnicitetsperspektivet definieras? teoribildningen. Den postkoloniala teorin är långt ifrån homogen. Inom den rymmer såväl politisk aktivism, med målet att eliminera västerlandets månghundraåriga utnyttjande av andra delar av världen, och ”världsfrånvänd filosofi”.12 All postkolonial teori delar dock den kritik som riktar sig mot ”Wikström lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. Boken är en omistlig guide – hon ger oss såväl karta som kompass och navigerar sina läsare på … Postkoloniala forskare ger en falsk bild av förorten. Det har länge funnits en obenägenhet att lyssna på människor i förorten.
Lekterapeut karlskronaBeGreppbart - Etnicitet CDON

etnicitet, kön och sexualitet, postkolonial teori och svart feminism. Men trots spännande analyser av konstnärskap som Arkes, Morrisons och Duras kommer Jonsson knappast med något riktigt nytt när det gäller postkolonial teoribildning. Där historien tar slut fungerar snarare som en introduktion till postkolonial teori. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad samtidigt som behovet av kategorisering synes öka. I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas den politiska laddning som finns i relation till etnicitet. Pris: 255,-. heftet, 2009.


Kirurgmottagningen eksjö

BeGreppbart - Etnicitet by Hanna Wikström - Paperback - Utg

In english (swedish below): In april 2012, Anna-Lill Ledman defended her doctoral thesis To Represent and be Represented. Sami Women in Swedish and Sami press, 1966-2006. The overall aim was to investigate how Sami women were represented in Swedish and Sami press during the years 1966,… postkolonialism. postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans (25 av 173 ord) - visa prov på fördjupade kunskaper inom postkolonial teoribildning, - ingående återge och problematisera historien från tiden innan Columbus till imperiernas tidsålder, utifrån ett religionshistoriskt perspektiv För ytterligare kunskapsmål, se separata kursplaner för de individuella kurser som ingår inom respektive huvudinriktning kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke.

BeGreppbart - Etnicitet, Hanna Wikström, Liber Booky.fi

Detta är alltid intimt förbundet med makt, rätten att definiera och möjlighetsvillkor i samhället. Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad samtidigt som behovet av kategorisering synes öka.

Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. etnicitet, kön och sexualitet, postkolonial teori och svart feminism. Men trots spännande analyser av konstnärskap som Arkes, Morrisons och Duras kommer Jonsson knappast med något riktigt nytt när det gäller postkolonial teoribildning. Där historien tar slut fungerar snarare som en introduktion till postkolonial teori. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad samtidigt som behovet av kategorisering synes öka. I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas den politiska laddning som finns i relation till etnicitet.