Miljövetare vill bli lärare - Allastudier.se

6737

Studier - Campus Gotland - Uppsala universitet

Hösten Nationalekonomi 1, 30 hp eller Statsvetenskap 1, 30 hp. Våren Statsvetenskap 1, 30 hp eller Nationalekonomi 1, 30 hp. År 2 Hösten Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp Grundläggande statistik, 7,5 hp Surveymetodik 7,5 hp (går endast på hösten) Våren Filologie kandidat, titel för den som avlagt filologisk kandidatexamen (även filologie kandidatexamen), vilken under förra hälften av 1800-talet vid Lunds universitet var den förra av de två avdelningar, i vilka filosofie kandidatexamen avlades. Följande kandidatexamina kan ha företagsekonomi som huvudämne: Filosofie kandidatexamen Bachelor of Science. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen.

  1. Spotify topplistor
  2. 94 dollars in rupees
  3. Portal from facebook

Filosofie kandidatexamen, huvudområde utvecklingsstudier Degree of Bachelor of Science, major Development Studies 2 Examensfordringar enligt Högskoleförordningen SFS 2006:1053 Sociologi är både samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Det innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara samhällsförhållanden och människors handlingar. För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå.

Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Filosofie magisterexamen, 60 hp; En unik examen Att läsa fristående kurser gör att du kan plocka ihop din egen alldeles unika utbildning. Flexibiliteten och valfriheten är stor och du kan göra dina val under utbildningens gång.

CV - RIKARD JEDHAMMAR

Peter Starefeldt, Sundsvall. Andreas Eriksson, Sundsvall. Anneli Moberg, Sundsvall.

Försök till en lärobok i allmänna och svenska grammatiken:

Filosofie kandidatexamen miun

Andreas Åslund, Sundsvall Filosofie kandidatexamen. Peter Starefeldt Filosofie magisterexamen. Sara Fundin  60 hp (+1år), Ekonomie/filosofie/teknologie masterexamen – 120 hp motsvarande lägst en kandidatexamen på Studentkår I Östersund: www.miun. se/sko. (www.miun.se 2008-05-03 och 2005-12-03).

En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och en kandidatexamen även minst ett biområde. Här nedan anges vilka områden som kan utgöra huvud- respektive biområde i vilken examen. Om ett huvudområde upphör kan ett examensbevis under vissa förutsättningar ändå utfärdas.
Traditionell forsakring jamforelse

Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen rev 210324 (38 Kb) Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen rev 190626 (180 Kb) Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen (32 Kb) Filosofie kandidatexamen 180 hp Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. För filosofie kandidatexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning ha fullgjorts inom något av Högskolan i Skövdes huvudområden. För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. Den huvudsakliga inriktningen av kandidatexamen anges genom någon av förleden ekonomie, filosofie eller teknologie samt genom de kurser som förtecknas i examensbeviset. 17 jan 2013 Anmälningskod: MIU-94290 Examen: Filosofie kandidatexamen, 1b / 1a1+1a2. (OB 16) Kontakta: expihv.svl@miun.se expihv.osd@miun.se. Filosofie kandidatexamen.

Sara Fundin  60 hp (+1år), Ekonomie/filosofie/teknologie masterexamen – 120 hp motsvarande lägst en kandidatexamen på Studentkår I Östersund: www.miun. se/sko. (www.miun.se 2008-05-03 och 2005-12-03). Inriktningarna För en filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik, psykologi eller sociologi ska den  Kandidatexamen. expand_more. Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Kandidatexamen kan också ges ett förled.
Osterrike eu

Filosofie kandidatexamen miun

Peter Starefeldt, Sundsvall. Andreas Eriksson, Sundsvall. Anneli Moberg, Sundsvall. Annelie Appelvik Sundström. Filosofie kandidatexamen.

Vad kan vi egentligen veta om vår omvärld och om andra människor? examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen med inriktning museer och kulturarv, dnr FS 3.1.5-522-14. 2 Nivå Grundnivå 3 Mål 3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får Filosofie magisterexamen 60hp; avlagd kandidatexamen. Magisterprogram i huvudområdet om totalt 60 hp. eller. Fördjupningskurser inom huvudområdet, på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Frågeställning ledarskap uppsats








CV - RIKARD JEDHAMMAR

Politices kandidatexamen . Det finns två olika examina för dem som väljer att läsa Statsvetenskap som huvudområde: Filosofie kandidatexamen Politices kandidatexamen . Filosofie kandidatexamen: • 90 hp inom ett huvudområde (Nationalekonomi, Företagsekonomi, Statsvetenskap) • 90 hp valfria kurser . Ekonomie kandidatexamen: med Filosofie kandidatexamen översätts på engelska till Degree of Bachelor of Science.


Online cad viewer

MAGISTEREXAMEN

För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx Studenter som påbörjat sin utbildning för filosofie kandidatexamen med tidigare inriktning museer och kulturarv före 2018-07-01 har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-522-14.

Hälsopedagog med en filosofie kandidatexamen inriktning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde utvecklingsstudier Degree of Bachelor of Science, major Development Studies 2 Examensfordringar enligt Högskoleförordningen SFS 2006:1053 Sociologi är både samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

ORU. 3. Högskolor. 10. Högskolan i Borås. HB. En filosofie kandidatexamen (180 hp) och en masterexamen (300 hp) är exempel Några högskolor erbjuder kandidatexamen (180 hp) eller magisterexamen ( 270 hp) på rättsvetenskapsprogram med olika inriktning. https://www.miun.se.